Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

onlyhope
Poznałam Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
Reposted fromniiks niiks viailoveyou iloveyou

October 17 2017

onlyhope
Podobno, żeby coś dobrze poznać trzeba to dotknąć. Poznawaj mnie, poznawaj!
Reposted fromthesmajl thesmajl
onlyhope
Jesteś moim zawsze.
Reposted fromthesmajl thesmajl
3152 b2dd
Reposted fromtheolicious theolicious viathesmajl thesmajl
Mimo tego, że jest bardzo trudno, kocham go. Jest wspaniały i chyba nie mogłam sobie wymarzyć lepszego mężczyzny. Wiem też, że kocha mnie, chociaż ciężko mu o tym mówić. Wiele razem wycierpieliśmy przez samych siebie, ale jednocześnie jesteśmy sobie nawzajem bardzo potrzebni. To się chyba kiedyś skończy, ale mimo wszystko, chyba naprawdę nie mogłam sobie wymarzyć lepszego mężczyzny…
— cytatyv (via cytatyv)
Reposted fromkostuchna kostuchna viathesmajl thesmajl
onlyhope
6509 46b7
onlyhope
8255 3619
Reposted frompo-trzeba po-trzeba viaiindependentt iindependentt
onlyhope
onlyhope
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
onlyhope
Bo czas żadnych ran nie leczy.
Czas może tylko uczy nas rozsądniej obchodzić się z bólem, jakoś bandażować te rany. Żyć z nimi i tyle.
— Roma Ligocka

October 13 2017

onlyhope
onlyhope
Jesteś moim zawsze.
Reposted fromthesmajl thesmajl
3152 b2dd
Reposted fromtheolicious theolicious viathesmajl thesmajl
3962 0f92
Reposted fromcourtney97 courtney97 viathesmajl thesmajl
onlyhope
Uwielbiam słyszeć ‘jesteś moja’. Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromifyouleave ifyouleave viathesmajl thesmajl
onlyhope
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viathesmajl thesmajl
onlyhope
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
onlyhope
onlyhope
onlyhope
7482 24c1 500
„Pomroki”
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl